Yönetim Kurulu Başkanı’nın Mesajı

Yönetim Kurulu Başkanı’nın Mesajı

2021 Yılında da Birlikte İdealinize…

Yaklaşık 20 yıllık bir tecrübenin üzerine kurulan ve 15. Yılını tamamlayarak bugünkü yapılanmasına kavuşan Mubitek, 2020 yılında da tüm paydaşları için değer üretmeye ve geleceği kolaylaştıracak inovatif çalışmalar yapmaya devam etmiştir. Mubitek; kalıp tasarımı ve üretimi, ürün tasarımı ve tasarım programı yazılımları ile sektörüne müşteri odaklı hizmet vermektedir.

2020 yılında Mubitek, gerek istihdam gerekse iş hacmi ve ihracat açısından sektördeki rakiplerine göre büyük bir çıkış yakalamıştır. Kaliteli çalışmalarımız ve Ar-Ge faaliyetlerimiz ile son 3 yılda ciromuzu 5 kat artırarak pandemi sürecini fırsata çevirdik. Çalışan sayımızı 4 kat artırdık. 7,5 Euro/Kg değeri olan kalıp tasarım ve üretim ihracatımız %95’e ulaştı.

Ülkemizin vizyon 2023 stratejileri çerçevesinde, metal işleme sektörünün çağdaş, çevreye duyarlı, uluslararası rekabet gücüne sahip, teknolojiye paralel olarak sürekli gelişen ve sektörünün Endüstri 4.0’a uygun bir altyapıya kavuşması için Ar-Ge, inovasyon çalışmalarına 2021 yılında da devam ederek katma değer yaratmayı hedefliyoruz. Bugüne kadar sektörüne kazandırdığı ilk’ler, en’ler ve ödüllerle anılan Mubitek, 2020 yılında Cumhurbaşkanlığı ve Ticaret Bakanlığı nezdinde düzenlenen Türkiye İhracatçılar Meclisi-İnovaLİG yarışmasında İnovasyon Organizasyonu ve Kültürü Kategorisinde ikincilik ödülünü alarak marka değerini yıldan yıla artırmıştır.

Bizleri bu başarıya ulaştıran kurumsal yönetim sürecimiz ile ilgili kitabımızı sizlere sunarken; firmamızı bu noktaya taşıyan tüm personellerimize ve paydaşlarımıza teşekkür ediyor, yeni yılda da sürekli gelişme prensibi ile sektörümüze kaliteli hizmet verme sözünü veriyoruz.