Temel Değerlerimiz

Temel Değerlerimiz

Mubitek ırk, din, dil, cinsiyet ve bölge ayrımı yapmayan bir şirket olup değerlerimiz:

Dürüstlük ve Güven; En önem verdiğimiz değerler arasında dürüstlük ve güven bulunmaktadır. Firmamız tüm paydaşlarına etik ve mesleki kurallar çerçevesinde doğru, eksiksiz ve güvenilir bilgiler vermektedir.

Müşteri Odaklılık; Firmamızın en önemli prensibi müşteri memnuniyetidir. Bu bağlamda müşterilerimizi anlamak, ihtiyaçlarına zamanında ve en kaliteli şekilde cevap verebilmek için kendini sürekli geliştirmektedir.

Çalışan Değeri; Firmamızın en değerli varlığı çalışanlarıdır. Bu nedenle çalışanların yönetime katılmasını sağlamakta, faaliyetlerin her sürecinde çalışan memnuniyetini ve paylaşımı  ön planda tutmakta, sürekli gelişmelerini sağlamak için eğitim olanakları sunmaktadır.

Şeffaflık: Müşterilerimizin, çalışanlarımızın ve denetleyici kurumların firmamız hakkında açık ve net bir şekilde bilgi edinebilmeleri için gerekli düzenlemeler yapılmaktadır. Çalışanlarımız ile altı ayda bir yapılan toplantılarda bu bilgiler paylaşılmaktadır.

Sürekli Gelişim ve Yenilikçilik; Firmamız teknolojik gelişmelere bağlı olarak değişen müşteri ihtiyaçlarına zamanında ve en kaliteli şekilde cevap verebilmek için sürekli araştırma ve geliştirme yapmaktadır.

Sosyal Sorumluluk; Firmamız tüm faaliyetlerini çevreye karşı duyarlı şekilde yürütmekte, araştırma-geliştirme faaliyetlerinde üniversite-sanayi işbirliğine önem vermekte,  çeşitli Sivil Toplum Kuruluşlarında eğitim çalışmaları yapmakta, bilimsel, mesleki seminer v.b. etkinliklere katılarak destek olmaktadır.