Ar-Ge Proje Yönetimi

Ar-Ge Proje Yönetimi

Mubitek, bir fikri Ar-Ge projesine dönüştürmeden önce fizibilite çalışması yaparak ve/veya hedef gruplar ile görüşme sağlayarak ihtiyaç ve beklentileri net bir şekilde ortaya koymaktadır. Bu çalışma sonrasında literatür araştırması yapılır. Projenin amacı, yenilikçi yönleri, hedefleri, riskleri, başarı kriterleri ve rekabet edebilirliği ortaya konur. Bu hazırlık sonucunda gerekli bütçe ve insan kaynağı belirlenir. Ortaya çıkan proje bütçesi ile projenin başabaş noktası değerlendirilir. Bu değerlendirme sürecinde kamu kurumlarının verdiği finansal destekler de baz alınarak projenin yapılıp yapılmamasına karar verilir. Proje tamamlandıktan 3. yılın sonunda başabaş noktasına ulaşan projeler yapılmaktadır.
Bugüne kadar yaptığımız projeler;
•    TÜBİTAK 1507 – 7090852 Nolu “Kalıp Tasarımında Süreç İnovasyonu ve 3 boyutlu tasarım programı geliştirilmesi” – Başarıyla tamamlandı
•    TÜBİTAK 1507  - 7110607 nolu “3 boyutlu tasarım programının özelliklerinin ve kalıp tasarımında akıllı sistemlerin geliştirilmesi” – başarıyla tamamlandı
•    TÜBİTAK 1507 – 7130184 nolu “Otomotiv sac kalıpçılığına yönelik yüzey, ileri 2B/Katı modelleme ve tasarım kontrol yetenekleri ile yerli BDT programının geliştirilmesi” – başarıyla tamamlandı
•    TÜBİTAK 1507 – 7140730 nolu “3 boyutlu tasarım programımızda üretim için veri transferi ve ürün yaşam döngüsü yönetimi yapılması” – başarıyla tamamlandı
•    TÜBİTAK 1507  - 7151042 nolu “ÇİZEN Programına Açınım Bulma, Bant Optimizasyonu (Nesting) ve Mühendislik Hesaplama Yeteneklerini Kazandırarak Teklif Hazırlama Modülünün Geliştirilmesi” – başarıyla tamamlandı

•    TÜBİTAK 1511 -1170281– Tasarım 4.0 – başarıyla tamamlandı

•    KOSGEB Ar-Ge İnovasyon Programı - Kalıp Tasarım Süreci Yalınlaştırma – başarıyla tamamlandı
•    KOSGEB Ar-Ge İnovasyon Programı – Kinematik ve Çakışma Analizi Yöntemiyle Sac Kalıp Tasarımının Kontrolü – Başarıyla tamamlandı
•    KOSGEB KOBİGEL- Çizen Programının Yeteneklerinin Arttırılarak Yeni Pazarlar Yaratılması – Başarıyla Tamamlandı
•    KOSGEB KOBİGEL- Flow DM – tamamlandı