Politikalarımız

Politikalarımız

İnsan Kaynakları Politikası; Firmamız, gelecek planları ile çalışan kariyer planlarını, hedefleri ile çalışan hedeflerini aynı noktada birleştirmekte, yaptığı çalışmalar ile şirkete katma değer yaratan insan kaynağı yönetimin ve hizmetin her sürecine katılımını sağlayarak tüm faaliyetlerini yürütmektedir.

Kalite Politikası; Uluslararası standartlarda gerçekleştirdiğimiz bilgisayar destekli tasarım ve yazılımlarımızda kaliteyi ön planda tutarak müşteri memnuniyetini en üst düzeye taşımak ve yenilikçi girişimlerimiz ile müşteri ihtiyaç ve beklentilerini aşmaktır.

Müşteri Memnuniyeti Politikası; müşterilerden gelen tüm geri bildirimlerin etkili ve verimli bir şekilde yönetilmesini ve müşteri geri bildirimlerini teşvik ederek müşteri memnuniyeti, sadakatini ve onayını sürdürmek ve her yıl müşteri memnuniyeti artışı sağlamak her türlü geri bildirimi dostça karşılamak “sizin probleminiz bizim sorunumuzdur” kültürünü tüm firma çalışanlarımıza benimsetmektir.

Çevre Politikası; firmamız tüm faaliyetlerini çevreyi korumayı ön planda tutarak sürdürmekte, çevreye duyarlı cihazlar kullanmaya dikkat etmekte ve ortaya çıkan çevre mevzuatına uygun olarak bertaraf edilmesini sağlamaktır.

Bilgi Güvenliği Politikası; ISO 27001 standardının gereklerini yerine getirecek şekilde süreçlerimizin dokümante edilmesi, belgelendirilmesi ve sürekli iyileştirilmesi, bilgi güvenliği ile ilgili tüm yasal mevzuat ve sözleşmelere uyulması, bilgi varlıklarına yönelik risklerin sistematik olarak yönetilmesi, bilgi güvenliği farkındalığını artırmak amacıyla teknik ve davranışsal yetkinlikleri geliştirecek eğitimlerin gerçekleştirilmesi yönünde faaliyetlerimizi, uyguladığımız diğer yönetim sistemleri ile birlikte bütünleşik bir şekilde yöneterek, yazılım ve tasarım hizmetlerimiz çerçevesinde bilgi güvenliği açısından örnek bir kuruluş olmaktır.