İnovasyon Vizyonu

İnovasyon Vizyonu

Sektöründe yenilikçi uygulamalar ile fark yaratarak tüm paydaşlara değer katan bir inovatif bir organizasyon olarak sektörü geleceğe hazırlamaktır. İnovasyon vizyonumuz aşağıdaki başlıklardan oluşmaktadır:
•    İnovasyon çalışmalarının şirketin cirosunu ve karlılığını artırması ve rekabet edebilirliğine katkı sağlaması,
•    Sürdürülebilir inovasyon altyapısının sağlanması,
•    Yenilikçi fikirlerin desteklenmesi ve kurum içi girişimcilik ekosisteminin oluşturulması,
•    Çalışanların yaratıcılıklarını arttıracak ortamın sağlanması,
•    Tasarım odaklı düşünme metodolojisinin tüm süreçlerde uygulanması,
•    İnovasyon projelerinde müşteri, tedarikçi ve üniversitelerle birlikte ortak faaliyetlerde bulunulması.