Dijital Yönetim Stratejisi

Dijital Yönetim Stratejisi

Mubitek, dijitalleşmenin, işletmenin stratejik hedeflerine ulaşmasındaki önemini farkındadır ve bu amaçla çalışmalar yapmaktadır. Bu kapsamda bilgiye hızlı ulaşım sağlanması, bilginin hızlı paylaşılması, üretilmesi, yaygınlaştırılması ve depolanması süreçleriyle bilgi ve iletişim teknolojilerini baz alan yazılım faaliyetleri yürütmektedir. Ayrıca dijital teknolojideki yaptığımız çalışmalar, işletme içindeki süreçlerimiz ile sınırlı olmayıp, paydaşların süreçlerinde de etkin olarak kullanılmaktadır. 

Dijitalleşmeyi, stratejinin bir parçası yapmak, şirket başarısı ve rekabet gücü açısından önemlidir. Yani dijitalleşme ürün yapısı değil aynı zamanda stratejik yönetim süreçlerinde etkin olarak kullanılması gerektiği düşünülmektedir. Bu kapsamda dijitalleşme stratejimiz, öncelikle tüm süreçlerimizde teknoloji ve bilgi yeteneğinin artırılması, projelerimizin vizyonumuza uygun olarak teknoloji ve dijital gelişmeler doğrultusunda yapılması ve işletme dışında da aynı stratejilerin uygulanması şeklindedir