X

KURUMSAL DEĞERLER

KURUMSAL DEĞERLER

VİZYON

Hayal gücümüz ve yenilikçi girişimlerimizle gerçekleştirdiğimiz bilgisayar destekli tasarım ve yazılım uygulamalarında öncü olarak, ülkemizi uluslararası düzeyde temsil etmektir.

 

İNOVASYON VİZYONU

Sektöründe yenilikçi uygulamalar ile fark yaratarak tüm paydaşlara değer katan bir inovatif bir organizasyon olarak sektörü geleceğe hazırlamaktır. İnovasyon vizyonumuz aşağıdaki başlıklardan oluşmaktadır.

İnovasyon çalışmalarının şirketin cirosunu ve karlılığını artırması ve rekabet edebilirliğine katkı sağlaması

Sürdürülebilir inovasyon altyapısının sağlanması

Yenilikçi fikirlerin desteklenmesi ve kurum içi girişimcilik ekosisteminin oluşturulması

Çalışanların yaratıcılıklarını arttıracak ortamın sağlanması

Tasarım odaklı düşünme metodolojisinin tüm süreçlerde uygulanması

İnovasyon projelerinde müşteri, tedarikçi ve üniversitelerle birlikte ortak faaliyetlerde bulunulması

 

MİSYON

Bilgi kaynağımızı en etkin ve verimli şekilde kullanarak, müşteri ihtiyaç ve beklentilerini aşan endüstriyel ürün/kalıp tasarımları ve tasarım yazılımları ile sektörüne yön vererek katma değer yaratmaktır.

 

DEĞERLERİMİZ

"DÜRÜSTLÜK VE GÜVEN": En önem verdiğimiz değerler arasında dürüstlük ve güven bulunmaktadır. Firmamız tüm paydaşlarına etik ve mesleki kurallar çerçevesinde doğru, eksiksiz ve güvenilir bilgiler vermektedir.

"MÜŞTERİ ODAKLILIK": Firmamızın en önemli prensibi müşteri memnuniyetidir. Bu bağlamda müşterilerimizi anlamak, ihtiyaçlarına zamanında ve en kaliteli şekilde cevap verebilmek için kendini sürekli geliştirmektedir.

"ÇALIŞAN DEĞERİ": Firmamızın en değerli varlığı çalışanlarıdır. Bu nedenle çalışanların yönetime katılmasını sağlamakta, faaliyetlerin her sürecinde çalışan memnuniyetini ve paylaşımıön planda tutmakta, sürekli gelişmelerini sağlamak için eğitim olanakları sunmaktadır.

"ŞEFFAFLIK": Müşterilerimizin, çalışanlarımızın ve denetleyici kurumların firmamız hakkında açık ve net bir şekilde bilgi edinebilmeleri için gerekli düzenlemeler yapılmaktadır. Çalışanlarımız ile altı ayda bir yapılan toplantılarda bu bilgiler paylaşılmaktadır.

"SÜREKLİ GELİŞİM": Firmamız teknolojik gelişmelere bağlı olarak değişen müşteri ihtiyaçlarına zamanında ve en kaliteli şekilde cevap verebilmek için sürekli araştırma ve geliştirme yapmaktadır.

"SOSYAL SORUMLULUK": Firmamız tüm faaliyetlerini çevreye karşı duyarlı şekilde yürütmekte, araştırma-geliştirme faaliyetlerinde üniversite-sanayi işbirliğine önem vermekte,  çeşitli Sivil Toplum Kuruluşları’nda eğitim çalışmaları yapmakta, bilimsel, mesleki seminer v.b. etkinliklere katılarak destek olmaktadır.