X

KURUMSAL DEĞERLER

KURUMSAL DEĞERLER

VİZYON

Metal işleme sektöründe tasarımdan üretime yenilikçi teknolojiler geliştiren, tasarım ve yazılımları ile dijital dönüşümü sağlayarak ülkemizin ihracat hedeflerine katkı sağlayan lider mühendislik firması olmaktır.

 

İNOVASYON VİZYONU

Sektöründe yenilikçi uygulamalar ile fark yaratarak tüm paydaşlara değer katan bir inovatif bir organizasyon olarak sektörü geleceğe hazırlamaktır. İnovasyon vizyonumuz aşağıdaki başlıklardan oluşmaktadır.

İnovasyon çalışmalarının şirketin cirosunu ve karlılığını artırması ve rekabet edebilirliğine katkı sağlaması

Sürdürülebilir inovasyon altyapısının sağlanması

Yenilikçi fikirlerin desteklenmesi ve kurum içi girişimcilik ekosisteminin oluşturulması

Çalışanların yaratıcılıklarını arttıracak ortamın sağlanması

Tasarım odaklı düşünme metodolojisinin tüm süreçlerde uygulanması

İnovasyon projelerinde müşteri, tedarikçi ve üniversitelerle birlikte ortak faaliyetlerde bulunulması

 

MİSYON

Bilgi kaynağımızı en etkin ve verimli şekilde kullanarak, müşteri ihtiyaç ve beklentilerini aşan endüstriyel ürün/kalıp tasarımları ve tasarım yazılımları ile sektörüne yön vererek katma değer yaratmaktır.

 

DEĞERLERİMİZ

"Dürüstlük ve Güven": En önem verdiğimiz değerler arasında dürüstlük ve güven bulunmaktadır. Firmamız tüm paydaşlarına etik ve mesleki kurallar çerçevesinde doğru, eksiksiz ve güvenilir bilgiler vermektedir.

"Müşteri Odaklılık": Firmamızın en önemli prensibi müşteri memnuniyetidir. Bu bağlamda müşterilerimizi anlamak, ihtiyaçlarına zamanında ve en kaliteli şekilde cevap verebilmek için kendini sürekli geliştirmektedir.

"Çalışan Değeri": Firmamızın en değerli varlığı çalışanlarıdır. Bu nedenle çalışanların yönetime katılmasını sağlamakta, faaliyetlerin her sürecinde çalışan memnuniyetini ve paylaşımıön planda tutmakta, sürekli gelişmelerini sağlamak için eğitim olanakları sunmaktadır.

"Şeffaflık": Müşterilerimizin, çalışanlarımızın ve denetleyici kurumların firmamız hakkında açık ve net bir şekilde bilgi edinebilmeleri için gerekli düzenlemeler yapılmaktadır. Çalışanlarımız ile altı ayda bir yapılan toplantılarda bu bilgiler paylaşılmaktadır.

"Sürekli Gelişim": Firmamız teknolojik gelişmelere bağlı olarak değişen müşteri ihtiyaçlarına zamanında ve en kaliteli şekilde cevap verebilmek için sürekli araştırma ve geliştirme yapmaktadır.

"Sosyal Sorumluluk": Firmamız tüm faaliyetlerini çevreye karşı duyarlı şekilde yürütmekte, araştırma-geliştirme faaliyetlerinde üniversite-sanayi işbirliğine önem vermekte,  çeşitli Sivil Toplum Kuruluşları’nda eğitim çalışmaları yapmakta, bilimsel, mesleki seminer v.b. etkinliklere katılarak destek olmaktadır.

POLİTİKALARIMIZ

İnsan Kaynakları Politikası; Firmamız, gelecek planları ile çalışan kariyer planlarını, hedefleri ile çalışan hedeflerini aynı noktada birleştirmekte, yaptığı çalışmalar ile şirkete katma değer yaratan insan kaynağı yönetimin ve hizmetin her sürecine katılımını sağlayarak tüm faaliyetlerini yürütmektedir.

Kalite Politikası; Uluslar arası standartlarda gerçekleştirdiğimiz bilgisayar destekli tasarım ve yazılımlarımızda kaliteyi ön planda tutarak müşteri memnuniyetini en üst düzeye taşımak ve yenilikçi girişimlerimiz ile müşteri ihtiyaç ve beklentilerini aşmaktır.

Müşteri Memnuniyeti Politikası; müşterilerden gelen tüm geri bildirimlerin etkili ve verimli bir şekilde yönetilmesini ve müşteri geri bildirimlerini teşvik ederek müşteri memnuniyeti, sadakatini ve onayını sürdürmek ve her yıl müşteri memnuniyeti artışı sağlamak her türlü geri bildirimi dostça karşılamak “sizin probleminiz bizim sorunumuzdur” kültürünü tüm firma çalışanlarımıza benimsetmektir.

Çevre Politikası; firmamız tüm faaliyetlerini çevreyi korumayı ön planda tutarak sürdürmekte, çevreye duyarlı cihazlar kullanmaya dikkat etmekte ve ortaya çıkan çevre mevzuatına uygun olarak bertaraf edilmesini sağlamaktır.

Bilgi Güvenliği Politikası; ISO 27001 standardının gereklerini yerine getirecek şekilde süreçlerimizin dokümante edilmesi, belgelendirilmesi ve sürekli iyileştirilmesi, bilgi güvenliği ile ilgili tüm yasal mevzuat ve sözleşmelere uyulması, bilgi varlıklarına yönelik risklerin sistematik olarak yönetilmesi, bilgi güvenliği farkındalığını artırmak amacıyla teknik ve davranışsal yetkinlikleri geliştirecek eğitimlerin gerçekleştirilmesi yönünde faaliyetlerimizi, uyguladığımız diğer yönetim sistemleri ile birlikte bütünleşik bir şekilde yöneterek, yazılım ve tasarım hizmetlerimiz çerçevesinde bilgi güvenliği açısından örnek bir kuruluş olmaktır.